Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus auttaa yritystä kehittämään erityisesti riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamis- ja hallintotoiminnon prosesseja. Lisäksi sisäisellä tarkastuksella voi olla tärkeä rooli väärinkäytöksien tunnistamisessa ja ehkäisyssä sekä vastuullisuusasioiden kehittämisessä.

Sisäisen tarkastuksen laajuus ja sisältö räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, asiakkaan tarpeita kuunnellen ja liiketoiminnan luonne huomioiden. Sisäinen tarkastus voidaan toteuttaa joko vuosittaisena, säännöllisenä prosessina tai yksittäisinä toimeksiantoina.

Apumme voi liittyä esimerkiksi:

  • yritystä uhkaavien riskien tunnistamiseen

  • yritystä uhkaavien riskien laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin ja analysointiin

  • siihen, millä tavoilla yrityksen olisi hyvä vastata sitä uhkaaviin riskeihin.

  • yrityksen toimintaa haittaavien vikojen, virheiden ja muiden ongelmien todellisten syiden selvittämiseen niin sanotuilla Root Cause Analysis -menetelmillä

  • yrityksen sisäisen valvontaympäristön, kontrollien ja prosessien arviointiin ja kehittämiseen.

Asiantuntijamme ovat riippumattomia, kokeneita ammattilaisia. Neuvomme kaikissa sisäisen valvonnan vahvistamiseen, väärinkäytösten ehkäisyyn ja riskienhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä!