Neuvontapalvelut yrityskaupassa

Yrityskauppaan liittyy aina merkittäviä panostuksia sekä taloudellisesti että organisaation eri resurssien näkökulmasta. Yrityskauppa voi olla myös vaikutuksiltaan huomattava koko liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta.

Due diligence -selvitys on yritysostoa harkitsevalle tärkeä väline. Se tuo kattavasti tietoa hankittavasta yrityksestä: sen taloudellisesta tilanteesta, toiminnan vahvuuksista, heikkouksista ja riskeistä. Selvityksen avulla potentiaalinen ostaja on syvällisesti kartalla kohdeyrityksen tilanteesta, ja epäonnistuneen yrityskaupan riski pienenee huomattavasti.

Due diligencen havaintoja voidaan hyödyntää erityisesti seuraavissa yrityskauppaan liittyvissä vaiheissa:

  • Riskien arviointi

  • Kauppahintamekanismit ja kauppahinta

  • Arvonmääritys

  • Käyttöpääoma

  • Rahoitus

  • Kauppaneuvottelut

  • Integraatio

Autamme yrityskaupoissa sekä tekemällä due diligence -selvityksiä että neuvomalla mm. verotukseen liittyvissä asioissa.

​Ota yhteyttä!